Fysisk Førstehjælp 29. april 2023

DAP og Gotvedgruppen tilbyder kursus i fysisk førstehjælp

Om kurset:
Du vil blive undervist af fagpersonale, som til dagligt arbejder med akutte patienter og hjertestop på danske hospitaler og ambulancetjenester. Kurset følger retningslinjerne fra Dansk Førstehjælpsråd og både dansk og europæisk råd for genoplivning.

Kurset vil have fokus på genoplivning og håndtering af de oftest forekommende livstruende tilstande, og der vil være en god fordeling mellem teoriundervisning og den praktiske udførelse. Efter kurset vil du være godt rustet til at kunne handle korrekt, når det virkelig gælder.

Du vil modtage et certifikat ved kursus slutning.

Om underviseren:
Trygt for hjertet; De undervisere, som kommer, arbejder til dagligt med akutte patienter og hjertestop på danske hospitaler og ambulancetjenester.

Praktiske oplysninger:
Læs mere om kursusindhold, tilmelding og pris ved at trykke her