Musikalsk og øvelsesmæssig sparring 13. januar 2023

Musikalsk og øvelsesmæssig sparring
– Få inspiration til din undervisning i godt selskab.

Ønsker du:
• Mere sparring med kolleger
• Netværksarbejde
• Musikalsk inspiration
• Øvelsesmæssige ideer
• Tid til at mødes og tale sammen

Så mød op fredag d. 13/1 – 2023 fra 17.00 – 19.00 og lad os inspirere hinanden.
På inspirationsaftenen vil undertegnede være tovholder.

Som deltager bedes du medbringe et og evt. flere stykker musik du har anvendt i din undervisning og give en lille smagsprøve på, hvad musikken har været anvendt til.
Du er også velkommen til at deltage, selvom du ikke lige har et stykke musik og øvelser at byde ind med.
Jeg vil som tovholder også komme med forskellige bud og styre workshoppen.

Efter workshoppen er der mulighed for at gå ud spise sammen og drikke en øl eller et glas vin. Når du tilmelder dig, så giv tilsagn om du ønsker at deltage i spisning, så bestiller vi bord.

Vi håber på at se mange af jer.

Kh Mette Bøeg (Formand, Gotvedgruppens bestyrelse)
Du kan ikke besvare denne mail, men henvises til de nedenstående mailadresser

Pris for medlemmer (og medlemmer af DAP): 275,00 kr.
Pris for ikke medlemmer: 400,00 kr.
Bankkonto: Merkur Bank Reg.nr. 8401 Konto nr. 116 6943, mobilepay 116280
Sted: Gotvedinstituttet, Vodroffsvej 51, 1900 Frederiksberg
Tilmeldingsfrist: 26. august 2022
NB! Du er tilmeldt når du har indbetalt pengene. Kursuslederen tager ikke imod tilmeldinger. I bedes overholde tilmeldingsfristen, da det ellers kan betyde unødvendige aflysninger. Der modtages ikke betaling på selve kurset.
Der kan ikke refunderes kursusgebyr efter tilmeldingsfristen, heller ikke ved sygdom.
Skulle der være venteliste til kurset, vil det være muligt at få refunderet kursusafgiften efter tilmeldingsfristen.

Spørgsmål om kurset kan rettes til:
Kursusleder Karina Folsing / kjfolsing@gmail.com

Spørgsmål om betaling kan rettes til:
Kasserer Tine Laulund 4096 6513 / tine@gotvedgruppen.dk