Psykisk Førstehjælp 29.- 30. oktober 2022

Akut hjælp til folk i chok eller krise

Dato: 29.-30. oktober 2022
Tid: Kl. 9.00-16.00
Sted: Gotvedinstituttet, Vodroffsvej 51, 1900 Frederiksberg (Ny sal, 3. sal)
Pris: 1250,- kr. (inkl. 12 timers kursus, certifikat og bog af værdi 250,- kr)
Underviser: Stine Poulsen, psykoterapeut og visitator
Praktiske oplysninger og tilmelding: Se venligst nederst i mailen

 

OM KURSET
Hvad gør man, når en kollega, en ven, en studerende, et familiemedlem eller en tilfældig person på gaden rammes af psykisk sygdom eller oplever en akut psykisk krise? Ofte for lidt. Et kursus i psykisk første¬hjælp har til formål at øge din viden om psykiske sygdomme og kriser samt give dig mod til at handle, når du står over for et menneske med psykisk sygdom.

 

MÅLET MED KURSET
At flere mennesker med psykiske problemer bliver hjulpet tidligere og bliver mødt med en større forståelse. Endvidere at øge viden og dermed mindske berøringsangsten, for psykiske reaktioner og psykisk sygdom.
Psykiske sygdomme er blandt de mest belastende sygdomme – både for den enkelte og for samfundet. Vi hjælper derfor os alle ved at lære at yde psykisk førstehjælp.
Berøringsangsten skal mindskes, da den i sig selv kan give uhensigtsmæssige reaktioner. Det er med andre ord helt centralt, at vi alle reagerer, hvis vi møder en medborger, pårørende eller klient, der har brug for psykisk førstehjælp.
Målet med Psykisk Førstehjælp er, at flere mennesker med psykiske problemer bliver hjulpet tidligere og bliver mødt med en større forståelse.

 

PSYKISK FØRSTEHJÆLPSKURSUS
Målgruppen for et kursus i Psykisk Førstehjælp er dig, som til daglig er i berøring med mange mennesker, og som mangler generel viden om psykiske sygdomme og håndtering af psykiske kriser. Disse kan være fagpersoner som eksempelvis undervisere, massører, socialrådgivere, ejendomsfunktionærer, sagsbehandlere og personer, som arbejder i frivillige organisationer med rådgivning og/eller borgerkontakt. Det kan også være private som pårørende til personer med psykiske sygdomme.
Kurset er altså ikke målrettet personer, som i forvejen arbejder med mennesker med psykiske lidelser, og som har stor viden inden for dette, da kurset ikke sigter mod at opkvalificere denne gruppe. Her anbefales i stedet nogle af Psykiatrifondens andre kurser, som er målrettet fagprofessionelle.

 

TRYGHED TIL AT HANDLE
På et Psykisk Førstehjælpskursus får du viden om psykiske sygdomme og kriser, og får kompetencer til at handle, når du står over for et menneske, som viser tegn på psykisk mistrivsel.
På kurset lærer du ikke at stille en diagnose eller udøve terapi. Men derimod bliver du i stand til at genkende forskellige symptomer, der knytter sig til forskellige sygdomme og psykiske kriser. Samt hvordan du hjælper og guider en person, så han eller hun kan opsøge en passende behandling eller anden form for støtte.

 

INDHOLD PÅ KURSET
Psykisk Førstehjælpskurset består af et 12 timers træningsprogram, som afvikles over to eller fire dage. På første kursusdag udleveres en manual, som udgør grundlaget for undervisningen. Undervisningen varetages af Stine Poulsen som er, certificeret instruktør i Psykisk Førstehjælp.

 

TEMA 1: PSYKISKE SYGDOMME TEMA 2: KRISESITUATIONER OG KRISEREAKTIONER
• Depression • Selvmordstanker og selvmordsadfærd
• Angst • Selvskadende adfærd
• Psykoser • Panikanfald (angst)
• Misbrug • Reaktioner ved traumer
• Akutte psykotiske tilstande
• Alvorlige reaktioner ved misbrug
• Aggressiv adfærd

 

EVALUERING
Når kurset er afsluttet, udfylder kursisterne en elektronisk evaluering. Evalueringen generer et elektronisk certifikat i Psykisk Førstehjælp fra Psykiatrifonden.

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER OG TILMELDING

Pris: 1250,- kr

Kurset er kun for medlemmer af Gotvedgruppen og DAP.
Betaling sker ved overførsel til bankkonto: Merkur Bank Reg.nr. 8401 Konto nr. 116 6943

Tilmeldingsfrist: 8. oktober 2022

NB! Du er tilmeldt, når du har indbetalt pengene. Kursuslederen tager ikke imod tilmeldinger. I bedes overholde tilmeldingsfristen, da det ellers kan betyde unødvendige aflysninger. Der modtages ikke betaling på selve kurset. Der kan ikke refunderes kursusgebyr efter tilmeldingsfristen, heller ikke ved sygdom.
Der er kun et begrænset antal pladser, så først til mølle-princippet gælder.

Spørgsmål om kurset kan rettes til kursusleder Karina Juul Folsing / kjfolsing@gmail.com / 61436788

Spørgsmål om betaling kan rettes til kasserer Tine Laulund / tine@gotvedgruppen.dk / 4096 6513

Medbring: Pen og papir, frokost og evt en ekstra trøje til de stillesiddende timer. I pausen vil der blive serveret kaffe/the og lidt sødt og snacks.

 

Med venlig hilsen

Kursusleder
Karina Juul Folsing