Afrikansk sang, dans og tromme efterår 2020

Med masterdrummer Sylvester Agbedoglo fra Togo, Vestafrika.

Søndag d. 15. november 2020 fra kl. 10-15

Vi arbejder med kommunikationen mellem krop og trommer og du præsenteres for original bevægelses- og danseteknik fra Vestafrika i kombination med de helt særlige, traditionelle trommerytmer.
Dansen giver adgang til kroppen på et nyt niveau og de gamle rituelle danse bærer et særlig kraft, der giver en dyb oplevelse af jordforbindelse, fællesskab og livsglæde.

Pris: 500 kr. for medlemmer af Gotvedgruppen og DAP. 650 kr. for ikke-medlemmer.
Bankkonto: Merkur Bank Reg.nr. 8401 Konto nr. 116 6943
Sted: Gotvedinstituttet, Vodroffsvej 51, 1900 Frederiksberg – ny sal.
Tilmeldingsfrist: 20. okt. 2020

NB! Du er tilmeldt når du har indbetalt pengene.
Kursuslederen tager ikke imod tilmeldinger. I bedes overholde tilmeldingsfristen, da det ellers kan betyde unødvendige aflysninger. Der modtages ikke betaling på selve kurset.
Spørgsmål om kurset kan rettes til:
Spørgsmål om betaling kan rettes til kasserer: Tine Laulund 4096 6513 eller tine@bevaegelsespaedagog.dk