Gotvedgruppen

Hvem er vi?

Gotvedgruppen er foreningen af Gotveduddannede bevægelsesundervisere og massører med ret til at bære denne titel. Titlen er beskyttet og sikrer et højt fagligt niveau på baggrund af en alsidig teoretisk og praktisk viden efter Helle Gotveds grundprincipper. Gotvedgruppen tilbyder sine medlemmer kurser, som giver dem mulighed for at holde sig fagligt ajour og sikre fagets udvikling. Nogle kurser er åbne for andre beslægtede faggrupper.

Derudover er det Gotvedgruppens opgave at udbrede viden om vores fag og vores tilgang til krop og bevægelse – en tilgang hvor bevægelsesglæden og kropsbevidstheden er central. Vi vil gerne synliggøre, hvilken positiv betydning Gotvedgymnastikken og bevægelsespædagogikken har for mange mennesker, der deltager i vores undervisning gennem aftenskolerne, i ældreidrætten, på virksomheder og i andre faglige sammenhænge. Endelig vil vi arbejde for at vores faglighed – bevægelsespædagogik – bliver tydeliggjort for andre faggrupper inden for bevægelsesområdet og sundhedssektoren.

Gotvedgruppen samarbejder med DAP, foreningen for psykomotoriske terapeuter. Læs mere om DAP her: http://www.dap.dk/.