Hvad kan vi tilbyde?

Bevægelse, massage, ergonomi og individuel vejledning

Som Gotveduddannede bevægelsesundervisere har vi erhvervet stor kompetence i at undervise i bevægelse og i kroppens opbygning og funktion – både fagligt, pædagogisk og formidlingsmæssigt. Derudover er vi også uddannede massører og ergonomiske vejledere.

Gotvedbevægelse er træning og bevægelse til musik baseret på Helle Gotveds principper om totalbevægelse, funktionel træning og kropsbevidsthed – at se og mærke krop og bevægelse som en helhed. Vi kan som undervisere altid lade os inspirere af meningsfulde strømninger indenfor bevægelse og træning men vi bibeholder altid de bærende principper for Gotvedbevægelsen.

Gotvedmassage er en fysiurgisk massage som altid har fokus på kroppens helhed. Det er en dynamisk opbyggende og afspændende massageform. Massagen skaber øget opmærksomhed, energi, styrke og velvære i kroppen.

Ergonomisk vejledning er en mulighed for at afhjælpe kropslige gener, som opstår grundet arbejdsmæssige påvirkninger. Vejledningen vil typisk bestå af undervisning i hensigtsmæssige arbejdsbevægelser, løfteteknik og øget kropslig bevidsthed og viden.

Individuel vejledning er et tilbud om én til én vejledning i hensigtsmæssig kropsbrug – en mulighed for personlig tilrettelagt træning, afhjælpning af gener m.m.

Find din bevægelsesunderviser, som tilbyder bevægelse, massage, ergonomi og individuel vejledning her.