Ergonomi

Få det bedre på jobbet

Ergonomi har i mange år udover bevægelse og massage været et af Bevægelsesunderviseruddannelsens tre hovedområder. Vores udgangspunkt er den funktionelle krop, og vores speciale er at motivere voksne mennesker til at bevæge sig mere – og mere alsidigt.

Gotveduddannede bevægelsesundervisere og massører er uddannet til at analysere arbejdssituationer, påpege uheldige faktorer og deres konsekvenser samt finde mulige løsningsforslag.

En ergonomisk vejledning vil altid blive tilpasset den respektive medarbejdergruppe efter deres behov, ønsker og forudsætninger. Mange mennesker får overbelastningsskader på grund af ensidigt gentaget arbejde og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.

Variation, viden og vilje skal der til for at skabe en positiv forandring. Det er her, hvor Gotveduddannede bevægelsesundervisere og massører kan være med til at gøre en forskel.

Find din bevægelsesunderviser, som tilbyder ergonomisk vejledning her:


Mette Bøeg 2100 København Ø
Tlf. 25 70 77 77 - email: mb@privatklinikken.com