Info omkring kurser

Tilmelding til kurser (kun for medlemmer)

Kurser for medlemmer (kun Gotveduddannede bevægelsesundervisere)
Du er tilmeldt kurset, når du har indbetalt beløbet rettidigt, som er 3 uger før kursusstart. Se info om betaling nederst på siden.
Der modtages ikke betaling på selve kurset og kursuslederen tager ikke imod tilmeldinger.
Der refunderes ikke kursusgebyr efter tilmeldingsfristen, heller ikke ved sygdom.
Kom I Gang og Mini Kom I Gang er kun for medlemmer af Gotvedgruppen, øvrige kurser vil være åbne for andre.
Mobilepay 116280 Gotvedgruppen v/ Tine Laulund Hansen / Gotvedgruppens konto nr. 8401 1166943 Merkur bank.
Husk at skrive navn og gerne, hvad det er du betaler (kontingent, kursus mv.).

Læs mere om hvordan du bliver medlem af Gotvedgruppen her.

Kørselsgodtgørelse i forbindelse med Kom i Gang og Mini Kom i Gang

Du kan få kørselsgodtgørelse til Kom i Gang (max. 500kr) og Mini Kom i Gang (max. 200kr), hvis du kommer langvejs fra, og hvis du deltager i hele Kom i Gang kurset. Tilskuddet er 1 kr. pr. km udover de første 100 km pr. dag. Hvis du benytter offentlig transport, skal du ligeledes selv betale de første 100 kr.

Refundering af kursusafgift

Det er kun muligt at få refunderet indbetalt kursusafgift før sidste tilmeldingsfrist, også i tilfælde af sygdom. Skulle der være venteliste til kurset, vil det være muligt at få refunderet kursusafgiften efter tilmeldingsfristen.

Kurser for alle

Du er tilmeldt kurset, når du har indbetalt beløbet rettidigt, som er 3 uger før kursusstart. Se info om betaling nederst på siden.
Der modtages ikke betaling på selve kurset og kursuslederen tager ikke imod tilmeldinger.
Der refunderes ikke kursusgebyr efter tilmeldingsfristen, heller ikke ved sygdom.
Kom I Gang og Mini Kom I Gang er kun for medlemmer af Gotvedgruppen, øvrige kurser vil være åbne for andre.
Mobilepay 116280 Gotvedgruppen v/ Tine Laulund Hansen / Gotvedgruppens konto nr. 8401 1166943 Merkur bank.
Husk at skrive navn og gerne, hvad det er du betaler (kontingent, kursus mv.)