DAP

Hvorfor vælge DAP som fagforening?

Hvis du vælger at blive medlem af Danske Psykomotoriske Terapeuter (DAP), får du en fagforening, der har stor erfaring med at rådgive medlemmer, der arbejder inden for folkeoplysning, sundhed, rehabilitering, socialpsykiatrien og ældreområdet. Desuden er en stor del af vores medlemmer selvstændige og kombinerer f.eks. deltidsjob og egen klinik.

Som medlem har du et sted, hvor du altid kan søge hjælp og rådgivning. Vi kan hjælpe dig med lønforhandling, ved sygemelding, når du skal til jobsamtaler – eller hvis du bare er i tvivl om dine vilkår er gode nok. Du skal hellere ringe en gang for meget end en gang for lidt.

Desuden er du en del af en fagforening, der har ret til at forhandle lokalt. Det vil sige, at medlemmer kan kontakte Danske Psykomotoriske Terapeuter, hvorefter vores faglige konsulent forhandler løn og ansættelsesforhold på jeres vegne – medmindre man selv ønsker at forhandle.

Danske Psykomotoriske Terapeuter er medlem af Sundhedskartellet og FTF. Det betyder blandt meget andet, at vores medlemmer kan få advokatbistand, skulle det blive nødvendigt.

Det får du som medlem af Danske Psykomotoriske Terapeuter:

Rådgivning og vejledning
Rådgivning, vejledning og behandling af henvendelser i ansættelsesretlige spørgsmål:
• Sparring og vejledning i forhold til jobopslag/jobsøgning
• Sparring i jobsamtalen, herunder forventninger til lønniveau
Gennemsyn og vejledning vedr. ansættelseskontrakter
• Forhandling og godkendelse af lønaftaler

Rådgivning/vejledning og evt. deltage i samtaler eller forhandlinger om forhold under ansættelsen, som f.eks.:
• Samarbejde og kommunikation
• Arbejdsmiljø, herunder tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant
• Sygdom og sygefravær
• Tjenstlige samtaler
• Løbende lønforhandlinger/forhold omkring løn
• Pensionsforhold
• Ferie, barsel og øvrige overenskomst/arbejdsmarkedsregler

Rådgivning og forhandlinger i forbindelse med fratrædelse:
• Opsigelse fra arbejdsgivers side
• Egen opsigelse
• Fratrædelsesaftaler o.l.

Overenskomstforhandling
Endvidere bidrager DAP i arbejdet med fornyelse af overenskomsterne på det statslige, regionale og kommunale område og indhenter i den forbindelse f.eks. medlemmernes forslag til overenskomstkrav.

Faglig platform og billige tilbud
Ud over rådgivning og vejledning tilbyder DAP også:
• Medlemsblad, hvor du som medlem af foreningen er velkommen til at bidrage med indhold
• Billige kurser – har du forslag til kurser, så kontakt os gerne
• Nyhedsbreve
• Vejledning i forbindelse med ind- og udmeldelser
• Billige forsikringer

Kontakt sekretariatsleder Gert Møller Thaysen på gmt@dap.dk for yderligere spørgsmål eller læs mere her: www.dap.dk

DAP GOTVED Folder 2020-PRINT