Mette Schierling

2700 Brønshøj
Født 1965
Tlf. 39 18 36 96 eller 40 18 36 96
email
hjemmeside

Uddannelse
Uddannet Bevægelsespædagog i 2003.
Lærereksamen fra Frederiksberg Seminarium i 1991.
Liniefag Idræt. Derudover Svømmelærereksamen samt Voksenpædagogisk kursus.
Instruktøruddannelse for sindslidende og ansatte i 2007.

Tidligere beskæftigelse
Lærer i folkeskolen, hvor jeg bl.a. underviste i Idræt, svømning og drama.
Idrætslærer på Specialskoler for unge og voksne, hvor jeg bl.a. underviste i musik og bevægelse og friluftsliv. Udover dette underviste jeg også i træningslære, fysiologi og anatomi.
Jeg har ligeledes undervist i atletik, boldspil, afspænding og massage.

Nuværende beskæftigelse
Idrætshuset i Hørsholmsgade, Nørrebro: Instruktør i fitnesscenter. Kvindegymnastik og slankegruppe.
Idrætsforeningen Kæmperne for sindslidende: Underviser i Gotvedgymnastik og afspænding.
Idræt på Tværs i Gentofte, Kildeskovshallen: Underviser i Gotvedgymnastik, idræt, leg og boldspil.
Idræt i dagtimerne, Grøndalscentret: Gotvedgymnastik og afspænding.
Behandler med Gotvedmassage i Emdrup. Ydre Østerbro.