Tonny Gissel

2500 Valby
Født 1942
Tlf. 36 16 56 93

Uddannet bevægelsespædagog 1975.

Har efter min uddannelse fordybet mig i emnerne:
• Vejrtrækning
• Lyd og bevægelse
• Kvindens bækkenbund
• Rygproblemer og holdning
• Seniormotion

Tidligere beskæftigelse
Holdt inspirationskurser for bevægelsesundervisere på Gotvedskolen og rundt om i landet.
Undervist vuggestuepersonale i arbejdsbevægelser og kropsbevidsthed.
Holdt foredrag i børneinstitutioner vedr. børnefødder og fodtøj.
Haft holdundervisning for kvinder med bækkensbundproblemer.
Haft holdundervisning for personer med psykosociale problemer.

Nuværende beskæftigelse
Efterlønsmodtager.
Holdundervisning i Gotvedgymnastik på Gotvedskolen, FOF København/Hvidovre.
Holdundervisning for mindre mobile hos “Pensionistidræt” Kbh/Frb. Stavgangshold for “Pensionistidræt” Frb.

Jeg kan tilbyde foredrag med temaet:
“Betydningen af at holde kroppen i gang i den 3. alder”.

For yderligere information kontakt mig på tlf. 36 16 56 93.